Obec Gribov

Kultúra

V obci je kultúrny dom, v ktorom sa konajú spoločensko – kultúrne a športové podujatia.
Máme tu zriadenú malú obecnú knižnicu, ktorá má 107 nových kníh.

1