Obec Gribov

História

Gribov je dnes malebnou a nenápadnou dedinkou vzdialenou od okresného mesta Stropkov 14 km.
Obec bola založená na zákupnom práve, ktoré sa spomína v roku 1414. Bola súčasťou panstva Makovica, ku ktorému patrila od 16. do 19. storočia. Do roku 1427 neplatila dane. Názov obce je pomenovaný pravdepodobne od Šoltýsa, pochádzajúceho z poľského Grybova. V roku 1414 sa spomína ako Grebo, 1648 Gribow, Gribo, maďarsky Gribó, Kisgombás. V roku 1711 sa obec vyľudnila útekom poddaných. 1
Počas prvého sčítania ľudu, v roku 1787 mala obec 24 domov a 170 obyvateľov, v roku 1828 mala 32 domov a 237 obyvateľov. V roku 1869 mala 152 obyvateľov, 1900 – 163, 1930 – 222, 1940 – 337 a 1991 203 obyvateľov.
Gribov patril do Šarišskej župy. Do roku 1960 patril do okresu Stropkov, od roku 1960 do roku 1968 do okresu Bardejov, od roku 1968 do roku 1996 do okresu Svidník a od roku 1996 opäť do okresu Stropkov. Obyvatelia sa zaoberali prácou v lesoch, pastierstvom a tradičným poľnohospodárstvom.
V 2. Svetovej vojne bol Gribov značne poškodený. Oslobodený bol 27. 11. 1944, MNV vznikol 10. 02. 1945. V obci bola zriadená materská škola a základná škola, ktorá bola založená v roku 1890. Aktívne tu pracovala DO KZUP, dobré výsledky dosahovali miestni futbalisti, ktorým pre ich činnosť bolo vybudované športové ihrisko. Nachádzala sa tu tiež poľná tehelňa s dreveným lisom na ručný pohon a píla na drevo. Z Gribova pochádzal Jozef Mulík, spisovateľ a novinár, autor zbierky poviedok Palitra (Paleta, 1986).

2

Symboly obce
Symboly obce Gribov boli prijaté a schválené uznesením obecného zastupiteľstva Gribov č. 24/2006 zo dňa 10. 03. 2006. Pri návrhu obecných erbov slúži spravidla ako hlavný heraldický prameň pečať, používaná v minulosti v obecnej agende. Žiaľ v prípade obce Gribov nie je možné postupovať. V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením. Preto bolo potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu. Ako vhodný symbol bol zvolený erb v zelenom štíte medzi dvoma zlatými bezostými klasmi, hríb so zlatým klobúkom a striebornou nohou, prekrývajúci dva menšie hríby rovnakých tinktúr.
Štít je neskorogotický. Vlajka obce Gribov pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2/8), bielej (1/8), žltej (1/8), zelenej (2/8), bielej (1/8), žltej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly obce Gribov sú zapísané v Heraldickom registri SR.  3  4