Obec Gribov

Faktúry

Faktúry 2015

 1. Zoznam faktúr prijatých január 2015                                     7.Faktúry na zverejnenie júl 2015.
 2. Zoznam faktúr prijatých február 2015                                    8.Faktúry na zverejnenie august 2015.
 3. Zoznam faktúr prijatých marec 2015                                     9.Faktúry na zverejnenie september 2015.
 4. Zoznam faktúr prijatých apríl 2015.                                      10.Zoznam faktúr prijatých – október 2015.
 5. Zoznam faktúr prijatých máj 2015.                                       11.Zoznam faktúr prijatých – november 2015.
 6. Zoznam faktúr prijatých jún 2015.                                        12.Faktúry december 2015-Gribov

Faktúry 2016

 1. Faktúry prijaté január 2016.                                                  7.Zoznam faktúr prijatých júl 2016. Copy
 2. Faktúry prijaté február 2016.                                                 8.zoznam-faktur-prijatych-august-2016-copy
 3. Faktúry prijaté marec 2016.                                                  9.zoznam-faktur-prijatych-september-2016-copy
 4. Zoznam faktúr prijatých – apríl 2016. Copy                           10.Zoznam faktúr prijatých-október 2016
 5. Zoznam faktúr prijatých máj 2016. Copy                               11.Zoznam faktúr prijatých-november 2016
 6. Zoznam faktúr prijatých jún 2016 Copy                                 12.Zoznam faktúr prijatých-december 2016

Faktúry 2017

 1. Zoznam faktúr prijatých január 2017.                                    7.Zoznam faktúr prijatých za mesiac júl 2017.
 2. Zoznam faktúr prijatých február 2017.                                   8.Zoznam faktúr prijatých za mesiac august 2017.
 3. Zoznam faktúr prijatých marec 2017.                                     9.Zoznam faktúr prijatých september 2017.
 4. Zoznam faktúr prijatých apríl 2017.                                        10.Zoznam faktúr prijatých október 2017.
 5. Faktúry na zverejnenie máj 2017.                                           11.Zoznam faktúr prijatých november 2017.
 6. Faktúry na zverejnenie jún 2017.                                            12.Zoznam faktúr prijatých december 2017.

Faktúry 2018                                                                                                                                                                                 

 1.  Zoznam faktúr prijatých január 2018.                                      7.Zoznam faktúr prijatých za mesiac júl 2018.
 2. Zoznam faktúr prijatých február 2018.                                      8.Zoznam faktúr prijatých august 2018.
 3. Zoznam faktúr prijatých marec 2018.                                        9.Zoznam faktúr prijatých september 2018-Gribov
 4. Zoznam faktúr prijatých apríl 2018.                                           10.Faktúry na zverejnenie október 2018.
 5. Faktúry na zverejnenie máj 2018.                                              11.Faktúry na zverejnenie november 2018.
 6. Zoznam faktúr prijatých jún 2018.                                              12.Faktúry na zverejnenie december 2018.                                               

Faktúry 2019                                     

 1. Zoznam faktúr január 2019.                                                       7.Zoznam faktúr prijatých júl 2019.
 2. Zoznam faktúr prijatých február 2019-Gribov.                            8.Faktúry na zverejnenie august 2019.   
 3. FA NA ZVEREJNENIE MAREC 2019                                        9.Faktúry na zverejnenie september 2019.
 4. Zoznam faktúr prijatých apríl 2019.                                            10.Zoznam faktúr prijatých október 2019.   
 5. Fa na zverejnenie-máj 2019.                                                      11.Zoznam faktúr prijatých november 2019.
 6. Faktúry na zverejnenie jún 2019.                                               12.Faktúry na zverejnenie december 2019.     

Faktúry 2020                                                                                                                                                                                                         

 1. Faktúry na zverejnenie január 2020.                                           7.Zoznam fa prijatých júl 2020,
 2. Faktúry prijaté február 2020.                                                       8.Faktúry na zverejnenie august 2020.
 3. Faktúry na zverejnenie marec 2020                                            9.Faktúry na zverejnenie september 2020.
 4. Faktúry na zverejnenie apríl 2020.                                              10.Faktúry na zverejnenie október 2020.
 5. Faktúry na zverejnenie máj 2020.                                                11.Zoznam faktúr prijatých november 2020.
 6. Zoznam fa prijatých jún 2020.                                                      12.Zoznam faktúr prijatých december 2020.                                           

Faktúry 2021   

 1. Zoznam faktúr prijatých január 2021.                                          7.Faktúry prijaté júl 2021.
 2. Faktúry na zverejnenie feburár 2021.                                          8.Faktúry prijaté august 2021.
 3. Faktúry na zverejnenie marec 2021.                                           9.Faktúry prijaté september 2021.
 4. Faktúry na zverejnenie apríl 2021.                                              10.Gribov Fa oktober 2021.
 5. Faktúry prijaté máj 2021.                                                             11.Zoznam faktúr prijatých november 2021.  
 6. Faktúry na zverejnenie jún 2021.                                                 12.Zoznam faktúr prijatých december 2021.                                           

Faktúry 2022 

 1. Zoznam fa prijatých január 2022.
 2. Zoznam fa prijatých február 2022. 
 3. Zoznam faktúr prijatých marec 2022.