Obec Gribov

Dokumenty

 1. Microsoft Word – VZN o miestnych daniach 2016
 2. VZN o správnych poplatkoch a prenájme majetku obce
 3. cintorinik Gribov
 4. VZN o nakladaní Gribov
 5. vzn-o-poskytnuti-dotacii-z-rozpoctu
 6. Zápisnica+uznesenie č.16-2017-04.03.2017
 7. Zápisnica + uznesenie č.17-2017-24.06.2017
 8. Zápisnica+uznesenie č.18-2017-19.08.2017
 9. Zápisnica+uznesenie č.19-2017,2.12.2017
 10. Zápisnica+uznesenie č.20-2018-03.03.2018
 11. Zápisnica+uznesenie č.21-2018-12.05.2018
 12. Zápisnica+uznesenie č.22-2018-23.6.2018
 13. Zápisnica+uznesenie č.23-2018-04.08.2018
 14. Zápisnica+uznesenie č.24-2018-27.10.2018
 15. Zápisnica+uznesenie z ustanovujúceho zastupiteľstva 30.11.2018
 16. VZN č.01 2019 o verejnom poriadku na území obce Gribov
 17. Zápisnica+uznesenie č.2-2019-02.03.2019
 18. Zápisnica+uznesenie č 3-2019-15.06.2019
 19. VZN o organizovaní miestneho referenda č.01 2019
 20. Zápisnica+uznesenie č.4-2019-21.9.2019
 21. VZN č.02-2019 o miestnych daniach,o miestnom poplatku za komunálne odpady,drobné stavebné odpady
 22. Zápisnica+uznesenie č.5-2019-23.11.2019
 23. Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Gribov
 24. Zápisnica+uznesenie č.6 2020-23.05.2020
 25. Zápisnica+uznesenie č.7 2020-20.6.2020
 26. Zápisnica+uznesenie č.8 2020-02.10.2020
 27. Zápisnica+uznesenie č.9 2020-28.11.2020
 28. Zápisnica+uznesenie č.10-2021-10.4.2021
 29. Zápisnica+uznesenie č.11 2021-13.6.2021
 30. Zápisnica+uznesenie č.12-19.9.2021
 31. Zápisnica+uznesenie č.13 2021-19.11.2021
 32. VZN č.01 2021 o miestnych daniach,o miestnom poplatku za komunálne odpady,drobné stavebné odpady
 33. Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce-rok 2021
 34. Zápisnica+uznesenie č.14-2022-19.03.2022